Sentrum vir straatmense

Thomas House of Hope

In 2001 het agt gemeentes van verskillende demoninasies onder die leiding van Ian Greer bymekaar gekom om die armes en die behoeftiges in die Somerset Wes omgewing te help. Dit het gelei tot die ontstaan van die Sopkombuis (of Helderberg Street People Centre soos dit as NPO geregistreer is).

Die hoof doel van die Sopkombuis is om as Christene hoop en onvoorwaardelike liefde te bied aan alle mense wat ‘n fisiese nood ervaar en om so prakties ‘n verskil in elkeen van hul lewens te maak. Die Sopkombuis gee ons as Christene dus die geleentheid om vir mense wat baie min hoop het te wys hoe kosbaar hulle steeds vir Jesus en vir ons is.

Die Sopkombuis kry dit reg deur daagliks aan ongeveer 250 mans, vroue en kinders ‘n warm bord sop en ‘n broodjie vir middagete by die sentrum in Somerset Wes te bedien. In die winter maande word ‘n warm bord mielie pap ook soggens bedien om die winter koue te verdryf. Kos word ook versprei na ongeveer 750 mense in die omliggende Sir Lowry’s Pass, Lwandle, Nomzamo en Rusthof omgewing. Bykomend hiertoe word klere, skoene, kospakkies en komberse ook aan behoeftige individue en gesinne uitgedeel.

Vrywillegers uit ons gemeente help veral op Woensdae met die voorbereiding en bediening van kos by die Sopkombuis.

Aangesien die Sopkombuis geen finansiering van die staat ontvang nie, word die daaglikse uitgawes slegs deur vrywilligers se bydraes gefinansier. Diegene in ons gemeente wat deur middel van die geloofsoffers ‘n bydrae maak tot die Sopkombuis se hulp is deurslaggewend vir die daaglikse bedryf van die Sopkombuis. 

Hoe kan ek betrokke raak? 

  • Maak‘n finansiële bydrae – eenmalig of maandeliks deur middel van die geloofsoffer.
  • Skenk klere, skoene, komberese, speelgoed en toiletware.
  • Kom loer net in en sien watter verskil ‘n koppie sop en ‘n broodjie in iemand se lewe maak.
  • Raak betrokke as ‘n vrywilliger.
  • Bid vir die hawelose mense in Somerset Wes en vir die vrywillegers wat by die Sopkombuis werk. 

Vir meer inligting kontak ons gerus.
Hennie Kotzé : 081 315 7274
Erna Kotzé : 084 824 3081

https://www.thomashouseofhope.co.za/