Huis andrew murray

Huis Andrew Murray

Huis Andrew Murray sorg daagliks vir ongeveer 144 sorgbehoewende kinders (ouderdom 3-18 jaar) wat wees gelaat is of deur die kinderhof uit ouerlike sorg verwyder is. Die kinderhuis bevorder vanuit 'n Christelike lewensbeskouing die volledige en gesonde ontwikkeling van die kinders op religieuse, opvoedkundige, fisiese, sosiale en psigiese terrein d.m.v multi-dissiplinêre dienste.

Daar is 12 wooneenhede waarin tot 12 kinders van verskillende ouderdomme versorg word deur ’n inwonende kinder-en jeugversorger.

Die staat se subsidie is onvoldoende om al die nodige dienste te voorsien en die bestuur is verplig om hulp vanuit die gemeenskap te soek. Ons gemeente aanvaar verantwoordelikheid vir Huis Jakaranda. Ons is dankbaar dat danksy die ruim ondersteuning en hulp van Hottentots-Holland se lidmate ons in 2021 die huis kon opknap deur dit nuut uit te verf, vir elke kamer nuwe duvet oortreksels, kussingslope, gordyne, bedmatjies, ens. te voorsien. Ons kon ook meubels en ‘n mat in die sitkamer plaas. Verder het ons die 12 seuns uitgeneem vir ‘n ete by die Spur asook vir al 144 kinders ‘n HAMburger dag reël. Ons is veral dankaar vir die Gemeente se ruim ondersteuning van die skoendoosprojek waar ons vir elke kind in die inrigting ’n kers-skoendoos kon gee.

Daar is egter baie behoeftes en ondersteuning deur Geloofgelofte-offers kan in die gemeente se rekening inbetaal word met verwysing GGO/HAM.

Kontakpersone:
Cecile Perold : 021 851 8657