Free to serve

Free to serve

“It’s not how much we give but how much love we put into giving” Mother Theresa (1910-1997). 

 

Free To Serve se bediening, onder leiding van Dr Johann en Elna Snyman, is gefokus op die sogenaamde 10/40 venster waar die oorgrote meerderheid van mense woon wat nog nie deur die evangelie van Jesus Christus bereik is nie. Hulle werk die afgelope ongeveer 27 jaar in Noord Indië en Indo China (Thailand, Myanmar, Laos, China). In Suid Afrika is ‘n kleiner bediening onder kinders in die landelike gemeenskap rondom Stellenbosch.

Hulle bedieningsmodel in Asië is om inheemse mense op te lei as pastors om gemeentes in hulle eie land te stig en te lei. Deel van die model is om pastors en gemeentes in die betrokke lande te help om selfvoorsienend te word. As deel van hierdie visie is ‘n aantal rubber plantasies aangekoop wat in 2020 begin het om in produksie te kom.

In Laos en Myanmar word ongeveer 70 kinders deur pastors in hulle eie huise versorg - om hulle te red van dwelms en prostitusie en om hulle te help om ‘n goeie opvoeding te kry.

U geloofsgelofteoffer word gebruik vir die algemene finansiële ondersteuning van pastors in India, Thailand, Myanmar, Laos en China insluitende die versorging van ongeveer 70 kinders in verskeie pastors se sorg in Laos en Myanmar.

www.freetoserve.co.za Facebook: Free To Serve

Kontakpersone:
Andre en Jackie du Toit : 021 852 2588, andre.jackiedutoit@gmail.com