Bright lights

Bright Lights

 

Bright Lights lewer twee tipes dienste:

’n Residensiële program waar seuns, wat deur ‘n hofbevel hier geplaas word, voltyds bly. Hierdie seuns is meestal op skool. Die wat nie op skool is nie, word na die invalsentrum gestuur vir klassies.

`n Invalsentrum by HEIDI (vorige ACVV sorgsentrum). Hier word seuns en dogters tussen 6 en 17 jaar op weeksdae versorg nadat hulle by hul huise opgetel is. Daar word omgesien na hul persoonlike higiëne en word voorsien van twee maaltye per dag, klere en basiese ontwikkelingsprogramme. Sommige van hulle word ook in skole geplaas maar die meerderheid het min of geen skoolopleiding.

Die gemeente is by Bright Lights betrokke deur die aanbieding van klassies in Bybel, Wiskunde, basiese Geletterdheid en Lewens- en rekenaarvaardighede. Die volgende word ook verskaf: toebroodjies, eenvormige T- hemde, reënbaadjies en sweetpakke. Elke jaar word ‘n Kerspartytjie en -geskenke vir hierdie kinders aangebied. Vanjaar is ook balonne en eetgoed vir ‘n Valentynspartytjie verskaf.

Ons is baie dankbaar dat bogenoemde betrokkenheid befonds kon word deur deuroffers en Geloofsgelofte-offers van gemeentelede. Laasgenoemde was verledejaar genoeg om ook twee nuwe wasmasjiene vir Bright Lights te kon koop. Baie dankie ook aan individue wat klere, vrugte, groente en etes aan die kinders geskenk het.

Vir meer inligting: Izelle Bester, 084 652 1693