Geloofsgelofte offers

Geloofsgelofte-offers

Ons is geroep om getuies van Jesus te wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Hand 1:8). Ons deelname aan die uitreik-projekte waarby ons betrokke is, word nie befonds deur die dankoffers nie, maar wel deur geloofs-gelofte-offers.

’n Geloofsgelofte-offer is ’n bydrae wat ek gee bo en behalwe my gewone dankoffer. Terwyl my gewone dankoffer my bydrae is vir die instandhouding van die gemeente en die opbou van gelowiges, is my geloofsgelofte-offer geld wat ek beskikbaar stel, omdat ek oortuig is en geroep is om op ’n spesifieke plek deel te hê om God se lig in die wêreld te weerkaats.

Ons neem deel aan georganiseerde omgee- en uitreikprojekte omdat ons weet dat daar plekke in die wêreld is waar daar nie so baie gelowiges is nie, en waar ons nie normaalweg tydens ons normale lewe sou kom nie. Met ’n geloofs-gelofte-offer verbind ek my aan ’n projek en vertrou God sal my gebruik – ook op maniere wat ek nie kan voorsien nie – om sy lig daar te weerkaats.

Lees in ons nuutste brosjure, "Lig vir die Wêreld", op die webblad onder "Bronne", met watter projekte ons gemeente betrokke is.  Raak gerus self deel daarvan met jou gebede en jou geloofsgelofte-offer. Liefde buite die Familie se projekte vorm nie deel van die gemeente se begroting nie, en is hoofsaaklik afhanklik van geloofsgelofte-offers.

Jy kan op die volgende maniere finansieel bydra: 

  • Elektroniese oorbetaling. (ABSA; Tjekrekening – no: 2900 5900 51; Rekeninghouer: NG Kerk Hottentots-Holland; Verwysing: GGO + die projek se naam)
  • Jy kan die geld in Ö¹’n koevert sit en daarop skryf “Geloofsgelofte-offer”– plus die spesifieke projek se naam.
  • Een maal per maand plaas ons “Geloofsgelofte-offer koeverte” in die Familienuus. Hierdie koeverte dien as ’n herinnering daaraan dat jy teenoor die Here onderneem het om Ö¹’n bydrae te maak. Jy kan die koevert gebruik vir jou bydrae. Indien jy nie die koevert gebruik nie, kan jy dit gerus op die tafel in die voorportaal laat.

As jy onseker is vir watter projek jy die geloofsgelofte-offer wil gee, kan jy dit ook gee vir “waar nodig”. Die diensgroep vir “Liefde na Buite” sal dan toesien dat die geld verdeel word aan die projekte wat dit die nodigste het.

Geloofsgelofte-offers vervang nie my dank-offer nie. My dankoffer word juis gebruik vir die opbou, toerusting en ondersteuning van mede-dissipels.