Seniors

Senior Familielede

Danksy die skoonheid van die Helderbergkom en die baie geriewe wat die dorp bied, is Somerset-Wes ’n gewilde aftree-bestemming. Ons gemeente wil graag in hierdie groep mense se spesifieke behoeftes voorsien, maar wil hulle ook die geleentheid gee om hulle spesifieke gawes tot voordeel van ander aan te wend.

Ouer lidmate in ons gemeente vorm deel van sorgfamilies, wat op ‘n gereelde basis deur ’n sorgwerker besoek sal word.

In sommige van die aftree-oorde word gereeld dienste, bidure en Bybelstudies gehou.

Huis Vonke Woensdae 10:15 – 11:00 (nie tydens skoolvakansies)
Huis Vonke Ondersteuningsentrum  Dinsdae 09:00 – 10:00 (een maal per kwartaal word nagmaal bedien)
Robari Dinsdae 10:00 – 11:00 (een maal per kwartaal word nagmaal bedien)
Camelot en Lancelot Diens eerste Woensdag van die maand, 15:00

Die oggenddienste word gebeeldsend na Huis Vonke en ook na die Ondersteuning-sentrum.

Ons poog ook om ten minste een maal per kwartaal ’n sosiale geleentheid in die kerksaal te hou, waar almal kan saam-kuier en waartydens ‘n spreker of kunstenaar optree.

Van tyd tot tyd word ook kort bustoere gereël na interessante plekke in die omgewing.

Kontak gerus vir Hennie Fouché (082 859 5646) vir meer besonderhede.