Kontak ons

Kaart

Kerkkantoor

If you need any information in English, please do not hesitate to contact the church office on 021 852 5004

Kantoorure is Maandae tot Vrydae 9:00-13:00

Telefoon: 021 852 5004
Faks:  086 552 6165
Epos:  admin@nghottentotsholland.co.za
Adres: Kerkgebou, hoek van Gordon en Cloetenberg Straat, Somerset-Wes, 7130
   

Bankbesonderhede

NG Kerk Hottentots-Holland
Rek: 2900590051
ABSA
Takkode: 632005