Jeug

Jeug

Ons gemeente se jeug–en familiebediening maak erns met Jesus se opdrag: “Laat die kindertjies na My toe kom” (Markus 10:14-16). Ons het as doelwit die volgende: ons wil ’n gemeenskap wees waar ons kinders en jongmense grootword om soos Jesus in guns by God en mense te groei (Lukas 2:52).

Te midde van besige skoolprogramme is die weeklikse jeugbyeenkomste op ’n Sondag, tyd om te leer en na te dink oor hoe ons lewens by God se plan inpas. Ons gebruik die Bybel as handboek sodat klein en groot sal leer om die Woord van God lief te hê én daaruit te leef.

Kategeseklasse word vir alle ouderdomme van voorskools tot graad 10 aangebied, met die Belydenisklas vir graad 11’s wat die kategesereis afsluit. Ons kategetespan kom elke Maandag vir Bybelstudie en voorbereiding bymekaar. Daar word ook met die weeklikse 3-is-genoegblad en familietuisblad die geleentheid gebied om as familie by die huis saam deur die Bybel te reis. 

Familiekampe en Huweliksverrykingskampe word ook gereeld gehou. Deur al hierdie dinge wil die J&F bediening kinders en volwassenes bemagtig om soos Jesusvolgelinge in hulle verhoudings te leef.

Skakel Ewald van Rensburg by 0824512584 of ewald@nghottentotsholland.co.za asook om betrokke te raak of meer inligting te kry of ons met voorstelle te bedien.