Mhelp

Mhelp

(Macassar Help Empower Local People)

MHELP is ’n artikel-21 maatskappy wat in 2004 gestig is om te help om die gevolge van wydverspreide werkloosheid en armoede in die gemeenskap van Macassar te verlig. Terwyl daar voorsien word in dringende behoeftes soos kos en klere, word ook algemene opheffingswerk gedoen. Alhoewel daar in die mense se stoflike nood voorsien word, is die kern van hierdie bediening die uitdra van die evangelie van Jesus Christus.

Macassar is sowat 10km buite Somerset Wes op pad na Kaapstad op die N2. Tradisioneel ’n bruin woongebied, is Macassar vandag ’n multi-kulturele, groeiende woongebied waar ongeveer 60% van inwoners geteister word deur werkloosheid en armoede. Van die mense wat hier woon, het vantevore by AECI en Somchem gewerk, maar as gevolg van die sluiting van eersgenoemde en die personeelverminderinge by Somchem, het baie hul werk verloor. Die omstandighede vorm ’n teelaarde vir onsedelikheid, losbandigheid, dronkenskap en algemene agteruitgang wat veroorsaak dat ’n groot aantal inwoners in uiterste ellende leef. Macassar is ’n slaapdorp – inwoners verlaat hulle huishoudings as dit nog donker is en kom eers weer donker tuis. Kinders word grootliks aan hulleself oorgelaat – van die ouer kinders, sommige nie ouer as 8 jaar nie, word verwag om na jonger kinders om te sien, terwyl hulle skaars na hulself kan kyk. Kinders word as’t ware byna as weeskinders groot. Baie bereik volwassene status lank voor dit hulle tyd is en word ook deur ouers misbruik om te help om geld te verdien.

Hoe het dit ontstaan?

In die laat 90’s besef die Calvynse Protestantse Kerk (CPK) in Macassar dat ’n poging aangewend moet word om honger mense te versorg en ’n sopkombuis word tot stand gebring. Sop en brood is op ’n weeklikse basis voorsien. Met die groot toename in behoeftiges het dit gou duidelik geword dat die probleme wat daartoe lei ook aangespreek moet word. Dit het direk aanleiding gegee tot die oortuiging van Sammy en Sophia Louw dat hulle deur die Here geroep is om die nood van die gemeenskap te help verlig.

Sammy is gebore in Somerset Wes, het sy skoolloopbaan voltooi by Hoërskool Gordon en was van vroeg af baie betrokke by die aktiwiteite van die NG Sendingkerk. Sophia is ’n boorling van Keimoes, het ook in die Sendingkerk grootgeword en het haar skoolloopbaan by die Hoërskool Oranjezicht op Keimoes voltooi. Sammy en Sophia het mekaar op Somerset Wes ontmoet en is ook daar getroud. Hulle het twee seuns gehad, die oudste het in 2005 tragies in ’n werksongeluk gesterf en die jongste is tans ’n student aan Universiteit Stellenbosch.

Die staking van produksie by die Somerset Wes AECI aanleg in 1999 het daartoe gelei dat Sammy na 31 jaar diens sy werk verloor het. Sophia was reeds geruime tyd baie betrokke by die CPK se sopkombuis en nooi Sammy om vroeg in 2000 by haar aan te sluit. Dit lei tot ’n voltydse roeping en toewyding aan die gemeenskap van Macassar – “Gee julle vir hulle iets om te eet” In hulle eie woorde: “ Kom laat ons die 31 jaar van die Gees se genade aan ons weer in ploeg in dit waartoe God ons geroep het”

Chris en Aat van der Leij, ’n Hollandse egpaar wat hulle ’n paar jaar gelede permanent in Suid-Afrika kom vestig het om opheffingswerk hier te doen, het ook hulle energie by hierdie projek ingegooi en saam met die CPK en ander uit plaaslike NG kerke ’n leidende rol gespeel in die totstandkoming van MHELP..

Wat doen MHELP?

Die volgende woorde van Sammy beskryf die geloofsbenadering waarmee die inisiatiewe en projekte van MHELP aangepak word: “Ons lewe en werk elke dag uit die Genade. Ek sê elke oggend vir die Here: Vader, hierdie is U kinders. U weet wat en waar die nood is. Voorsien U asseblief soos U goeddink

Die volgende projekte word op deurlopende basis bedryf:

  1. Die Sopkombuis op Dinsdae by die Calvynse Kerk waar tans tot 500 mense met sop, kospakkies, klere en met die evangelie van Jesus bedien word. In Sammy se eie woorde: “Ons bedien altyd die Brood van die Lewe saam met die fisiese brood”
  2. Verspreiding van kospakkies daagliks, 7 dae per week, aan ongeveer 180 behoeftige gesinne in Macassar.

Hoe kan ek help?

Daar is verskeie maniere hoedat ons kan help om Sammy en Sophia in staat te stel om aan te hou om hierdie werk te doen.

  • Om vir hulle te bid, is ’n belangrike manier van ondersteuning.
  • Deur u te verbind om gereeld vir hulle ’n finansiële bydrae te maak vir hulle bedieningsbehoeftes.
  • Deur persoonlik betrokke te raak by een of meer van die projekte.

 

Kontak gerus die kerkkantoor of Louis van Wyk (082 443 9219) vir meer inligting.