Macassar jesusbende

Macassar Jesusbende

Macassar Jesusbende is ‘n Jeugontwikkelingsprojek in Macassar wat fokus op die skoolgaande jeug en hulle ondersteuningsisteme.

Macassar Jesusbende het uit die sopkombuis van M-Help ontstaan, ongeveer 8 jaar gelede. Met die swetterjoel kinders wat by die sopkombuis was, is daar begin met bybelklassies, en gou het dit te groot geword om by die sopkombuis te hanteer. Die Laerskool is genader vir klastuimte, en van toe af is ons dankbare gebruikers van die klaskamers van Macassar Primer op Donderdag middae. 

Jesus het gekom, sodat ons die lewe mag hê, en dit in oorvloed. (Joh. 10:10)

Ons Visie is om in Liefde die evangelie van Jesus Christus aan die kinders van Macassar oor te dra. 

Ons missie: Macassar Jesusbende wil in vennootskap met die gemeenskap van Macassar help om hierdie lewe in oorvloed vir die kinders van Macassar te ontsluit deur die demonstrasie van praktiese liefde, aanleer van lewensvaardighede, Skrifkennis en 'n positiewe (hoopvolle) lewensingesteldheid.

Kontak gerus vir Hennie Fouché vir meer inligting hennie@nghottentotsholland.co.za