Hulp aan afgetredenes

Hulp aan afgetredenes

Somerset-Wes is een van die dorpe waar baie mense kom aftree. Aftrede is 'n tyd waarna mense uitsien en waaroor hulle droom, maar daar is ook diegene vir wie hierdie fase van hulle lewe in 'n swaarkry-tyd ontaard het. Die feit dat mense al hoe ouer word en sommige selfs hulle finansiële bronne oorleef, asook die afgelope paar jaar se drastiese verlaging van die rentekoers, het hierdie situasie vir baie ouer mense in 'n nagmerrie verander.

Ons gemeente het 'n fonds begin waaruit ons juis senior burgers van die gemeenskap (ongeag hulle kerkverband) in noodgevalle wil help met lewensnoodsaaklikhede. Hierdie bediening werk bai nou saam met Helderberg Vereniging vir Bejaardes, wie se hoofkantoor binne ons gemeentegrense geleë is en wat vir baie senior persone huisvesting bied.

Uit hierdie fonds word ouer persone gehelp om lewensnoodsaaklikhede te bekom. Dit is 'n poging van ons gemeente om ouer mense in staat te stel om sonder sorge en met waardigheid te leef, nadat hulle hard gewerk het en hulle spesifieke bydrae gelewer het terwyl hulle dit kon doen. Ons gee nie net die held nie, maar poog ook om 'n ent pad saam met sulke persone te stap.

Indien enige iemand weet van bejaardes wat in die nood is, moet hulle asseblief met ons in verbinding tree om daaroor te gesels. Ons sal dan graag wil hande vat om só 'n iemand te help en te begelei.

Gemeentelede kan deel word van hierdie bediening deur 'n geloofsoffer spesifiek vir bejaardesorg te gee, óf om hulle bereid te verklaar om 'n ouer persoon “aan te neem.” En natuurlik, sonder jou gebede kan hierdie bediening nie voortbestaan nie. 

Kontakpersoon:
Hennie Fouché: 082 859 5646, hennie@nghottentotsholland.co.za