Huis andrew murray

Huis Andrew Murray

Huis Andrew Murray is ‘n kinder-en jeugsentrum van die NG Kerk in Wellington waar ongeveer 150 kinders gehuisves en versorg word. Die kinderhuis doen alles in hulle vermoë om ‘n gelukkige huis-atmosfeer vir die kinders te skep. Die kinderhuis bestaan uit tien huis-eenhede, met kinders van verskillende ouderdomme in elke huis en ook ‘n huismoeder in elkeen van die huise. Sodoende word gepoog om huislike omstandighede te skep wat so na as moontik is aan dié van ‘n normale huisgesin. Ons gemeente aanvaar verantwoordelikheid vir een van hierdie huis-eenhede, Huis Jakaranda. Met die geld wat vir HAM uit ons gemeente ontvang word, probeer ons om Jesus se liefde aan hierdie kinders tasbaar te maak en hulle lewens op te vrolik.

Ons gemeente het by Huis Andrew Murray betrokke geraak in die 90tiger jare toe ‘n lidmaat, Elna Visagie, uitgereik het na die kinders in Huis Jakaranda. Nadat Elna die gemeente verlaat het, het die projek ‘n tydlank stil gestaan. Sedert 2007 het ons weer betrokke geraak toe ‘n projekspan vir HAM op die been gebring is.

Die doel van die projek is finansiële ondersteuning vir die inrigting en persoonlike kontak met die kinders sodat hulle deur ons bewus kan word van Jesus se liefde vir hulle en waarde vir Hom. Dit doen ons deur besoeke, gee van geskenke en reël van uitstappies, partytjies ens.

Kontakpersone:
Cecile Perold : 021 851 8657