Heartlands baby sanctuary

Heartlands baby sanctuary

Op 4 Mei 2015 het Heartlands Baby Sanctuary ontstaan om die behoeftes van kwesbare en siek kinders van geboorte tot 6 jaar in ‘n moderne veranderende samelewing te verlig en hulle weer veilig en geborge te laat voel.
Heartlands Baby Sanctuary se doel is om elke baba en kind wat tydelik ingeneem word te help met die vorming van sy/haar toekoms, en bied ons hulle`n tweede kans in die lewe deur ons visie, “dit is elke kind se geboortereg om aan `n liefdevolle familie te behoort” te bereik. Heartlands Baby Sanctuary is `n geregistreede “Child and Youth Care Centre”, `n geregistreerde Geestelike Gesondheids fasiliteit vir kinders met intelektuele probleme en gestremdhede asook `n Hospitium.

 Die hoofrede waarom die Wes Kaapse regering versoek het dat Heartlands Baby Sanctuary met die dienste moet voortgaan nadat die vorige organisasie die dienste gestaak het is as a.g.v. die geweldige nood vir die residensiële holistiese korttermyn versorging van kinders gediagnoseer met `n lewensbeperkte en lewensbedrygende siekte van geboorte tot ses jaar asook tydelike huisvesting vir kinders wat deur maatskaplike werkers of polisie van hulle ouers se sorg verwyder word. Kinders word vir ‘n tydperk van 3 maande deur `n hofbevel geplaas en word versorg totdat hulle in veilige versorging uitgeplaas kan word in die gemeenskap. Pasgebore babas wat vir aanneming beskikbaar is, kan vir die 60 dae wagtydperk opgeneem word totdat die wetlike prosedure afgehandel is.

Hoe kan U help

Heartlands Baby Sanctuary het werklik die seën en ondersteuning van die mense wat omgee in Somerset-Wes nodig om hierdie projekte suksesvol te laat voortbestaan en funksioneer. Saam met u hulp, betrokkenheid en ondersteuning skep ons `n geleentheid om te verseker dat ons `n verskil in die lewe van onskuldige kinders kan maak.

 Die volgende skenkings is altyd welkom:

  • Finansiële bydraes
  • Kos
  • Babamelk
  • Weggooibare doeke
  • Babaprodukte
  • Klere vir babas en kleuters
  • Fondsinsamelingsprojekte
  • Vrywilligers kan hul tyd en vaardighede aanbied
  • Boeke
  • Enige klere, huisoudelike artikels en enige ander items om in die winkel te verkoop.

U geldelike bydrae (wat aftrekbaar is van belasting) sal aangewend word om die lewensnoodsaaklike sorg  en ondersteuning van die kinders in ons programme te verseker

 Ons bankbesonderhede:

Rekeninghouer:        Heartlands Baby Sanctuary
Bank:                         Absa
Tipe rekening:         Tjekrekening
Takkode:                  632005
Rekeningnommer: 4086258106

 Kontakbesonderhede
Tel:      021 852 3527
E-pos: monica@heartlandsbaby.org
Vir meer besonderhede besoek gerus ons webtuiste op www.heartlandsbaby.org