Geloofsgelofte offers

Geloofsgelofte-offers

Ons is geroep om getuies van Jesus te wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Hand 1:8). Ons deelname aan die uitreik-projekte waarby ons betrokke is, word nie befonds deur die dankoffers nie, maar wel deur geloofs-gelofte-offers.

’n Geloofsgelofte-offer is om jou te verbind (’n belofte aan die Here te maak) om ’n spesifieke bedrag te gee vir die verspreiding van die evangelie. Dit is nie noodwendig geld wat jy reeds het nie – daarom onderneem jy om ’n opoffering te maak om die geld te bekom – dalk een keer per maand minder te gaan uiteen en dan daardie geld vir daardie doel te gebruik. Of, omdat jy só oortuig is die Here roep jou om ’n sekere bediening te ondersteun, te beloof dat ek die geld sal gee – en dan die Here te vertrou (geloof) dat Hy die geld op een of ander manier sal voorsien. “Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal y julle ook al hierdie dinge gee” (Matt 6:33).

Lees gerus op die webblad onder die rubriek “Liefde na Buite” by watter projekte ons gemeente betrokke is. As jy by een van hierdie projekte betrokke wil raak deur dit finansieel te ondersteun, kan jy gerus maandeliks of eenmalig ’n geloofs-gelofte-offer daarvoor gee.

Jy kan dit op een van die volgende maniere doen:

  • Elektroniese oorbetaling. (ABSA; Tjekrekening – no: 2900 5900 51; Rekeninghouer: NG Kerk Hottentots-Holland; Verwysing: GO + die spesifieke projek se naam)
  • Jy kan die geld in ֹ’n koevert sit en daarop skryf “Geloofsgelofte-offer”– plus die spesifieke projek se naam.
  • Een maal per maand plaas ons “Geloofsgelofte-offer koeverte” in die Familienuus. Hierdie koeverte dien as ’n herinnering daaraan dat jy teenoor die Here onderneem het om ֹ’n bydrae te maak. Jy kan die koevert gebruik vir jou bydrae. Indien jy nie die koevert gebruik nie, kan jy dit gerus op die tafel in die voorportaal laat.

As jy onseker is vir watter projek jy die geloofsgelofte-offer wil gee, kan jy dit ook gee vir “waar nodig”. Die diensgroep vir “Liefde na Buite” sal dan toesien dat die geld verdeel word aan die projekte wat dit die nodigste het.

Geloofsgelofte-offers vervang nie my dank-offer nie. My dankoffer word juis gebruik vir die opbou, toerusting en ondersteuning van mede-dissipels.