Free to serve

Free to serve

“It’s not how much we give but how much love we put into giving” Mother Theresa (1910-1997). 

Free to Serve se bediening is gefokus op die sogenaamde 10/40 venster waar die oorgrote meerderheid van mense woon wat nog nie deur die evangelie van Jesus Christus bereik is nie. Hulle werk die afgelope 19 jaar in Noord Indië en Indo China (Thailand, Burma, Laos, China).

Hulle bedieningsmodel is om inheemse mense op te lei as pastors om gemeentes in hulle eie land te stig en te lei. Dit is die doelwit van Free To Serve om volhoubare gemeentes in die betrokke lande agter te laat wat self verder kan groei. In Indië is hierdie doelwit grootliks reeds bereik.

Die vestiging van dieselfde werksmodel in Indo China het 8 jaar gelede begin en is nog nie so ver gevorder nie. In hierdie lande is daar ook ingegryp om jong kinders te red van ‘n lewe van dwelms en prostitusie deur 7 christelike kinderhuise te vestig. Daar is veral ‘n groot behoefte aan fondse om die maandelikse bydrae vir die instandhouding van hierdie FTS Kinderhuise in Thailand, Burma en Laos by te bring.

U geloofsgelofteoffer word gebruik vir:

  • `n Bydrae tot Dr Johann Snyman se salaris, waarvoor hy vir die grootste deel van donasies afhanklik is.
  • Die borg van een of meer kinders in kinderhuise in Thailand, Burma en Laos teen R500 per kind per maand.

www.freetoserve.co.za

Kontakpersone:
Andre en Jackie du Toit : 021 852 2588, andre.jackiedutoit@gmail.com