Disakloof

DISAKLOOF

Disakloof is geleë in Bettiesbaai en is in 1971 deur die destydse Ring van Somerset-Wes aangeskaf.

Visie: Vir die eerste paar dekades van hierdie kampterrein se bestaan is dit gebruik hoofsaaklik vir jeugkampe van die gemeentes wat daardie tyd deel was van die Ring van Somerset-Wes, en ook ’n paar ander gemeentes. Mettertyd het hierdie gemeentes al hoe minder van die kampterrein gebruik gemaak en is die doel van die kampterrein tans om ondersteuning te verleen aan die Christengemeenskap in die Wes-Kaap in die uitbreiding van die Koinkryk en om veral opheffings- en ontspanningsgeleethede te skep vir die jeug in minder gegoede gemeenskappe.

Uitdagings: Dis belangrik dat hierdie kampterrein só ontwikkel en onderhou moet word dat enigiemand wat daarvan gebruik maak tuis en gemaklik sal voel. Net so belangrik is dit om die terrein bekostigbaar te maak vir enige groep wat daarvan gebruik wil maak.

Om genoeg fondse te bekom om in hierdie doel te slaag, is beslis die grootste uitdaging. Enersyds word gepoog om fondse te bekom by borge en/of donateurs. Andersyds word beplan om die terrein só te ontwikkel dat dit ook kan dien as ’n aantreklike vakansie-oord en karavaanpark gedurende vakansietyd.

Waar en hoe gemeentelede betrokke kan raak? Bemark asseblief Disakloof onder vriende, familielede, en skole. Maak self ’n bespreking en ervaar die prag van die omgewing en sy rustige natuurskoon. Bied hulp aan om deel te word van ontwikkeling van die terrein. Stel kundigheid en tyd beskikbaar byvoorbeeld by aanbied van avontuurkampe. Gee van donasies en borgskappe vir bepaalde kapitale projekte.

Vir meer besonderhede – kontak gerus vir Chris Lombard (083 408 3108), of lombard.c@mweb.co.za.