Aanhouwen

Aanhouwen

Aanhouwen is ’n werk en versorgingsentrum vir verstandelik- en liggaamlik gestremde volwassenes. Sowat 65 persone tussen die ouderdomme 18 en 66 jaar besoek daagliks die sentrum, wat in Dummerstraat, Somerset-Wes geleë is.

Aanhouwen is ’n nie-winsgewende organisasie wat geen hulp van die regering ontvang nie. Hulle droom is om ’n baie meer doeltreffende gebou te bekom – wat beter werksfasiliteite sal bied en ook akkommodasie.

Meeste van die persone wat Aanhouwen daagliks besoek, beeskik nie oor eie vervoer nie en word heen en weer vervoer metdi esentum se eie bussie. Ons gemeente se betrokkenheid by Aanhouwen bestaan daaruit dat ons ’n bydrae maak tot hierdie vervoer-uitgawes.

Ons neem ook verantwoordelikheid om op Donderdae broodjies (en ook sop gedurende wintermaande) vir hierdie mense te gee. Vir baie is hierdie broodjies ’n onontbeerlike deel van hulle dag se voedsel-inname. As jy kans sien om nou en dan hiermee te help, kan jy gerus laat weet deur ֹn boodskap te stuur.